top of page

THE GOOGOL PROJECT 

Sunshine1.png
web-yılbaşı googols11.jpg
web-yılbaşı googols27.jpg
web-yılbaşı googols64.jpg
yılbaşı googols10.JPG
Yılbaşı Özel Googolları, polaroid baskıları, Elif Çiftçioğlu çizimleri ve Magija objelerini 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde Tasarım Parkı Pazarı’nda sergiledim.
 
Bu etkinliğe bir performans olarak baktığımda üzerinde düşünülecek çok şey var. Sanat eserlerimi geleneksel mekan anlayışından uzak bir şekilde sergileme ve insanlarla buluşturma ve reaksiyon alma fırsatı buldum.

Zanaatkarlara, esnafa göndermeler yapmış olduğum bu performans, GOOGOLS’un kurgusal dünyasına çok yakıştı.
"Twelve Monkeys" filminin içinde bir film gibi hissettim. Bu deneyimin daha derin okumalarını önümüzdeki günlere ve izleyicinin gözlerine bırakıyorum..
New Year Special Googols were exhibited along with Elif Ciftcioglu drawings and Magija objects, in Tasarım Parkı Bazaar in 23-24 December 2023.
 
When I look at this event as a performance, there is a lot to think about it. Showing my artworks without any limitations in a traditional sense of space, sharing them with and getting reactions from people felt so right in the GOOGOLS way of thinking.

Referring to artisans  and tradespeople makes a clear point in the fictional world of GOOGOLS. It felt like I was a character inside
"Twelve Monkeys" movie. I am leaving the deeper readings of this experience to future days and to the viewer's eyes...

THE GOOGOL PROJECT 

There are few branches of Googols,
this series is for grown-ups, +18
feminine, masculine, universal, alien, worldly,
satire, ironic
about perspective, gender, vision,
diversity, etc
Googols put on their wings to look more worldly...
And started examining worldly matters, humans, living things...
They enjoyed the world,
They are here to stay...  
They are impressed by the magic of the world... 
And yes they have special powers...
Googollar bir kaç dalı olan bir proje.
Bu seri yetişkinler için +18
feminen, maskülen, evrensel, yabancı,
dünyevi, satir, ironik

bakış, cinsiyet, vizyon, çeşitlilik vb. üzerine
Googollar, dünyevi görünmek için kanatlarını takar... Ve dünyevi konuları, insanları, canlıları incelemeye başlar...
Dünyadan zevk alır,
Burada kalıcılar...
Dünyanın sihrine etkilenir...

Ve evet, özel güçleri var...
elfphoto.jpg

on a sunset sailing day, stumbled upon a googol, looked me in the eye and said 'hello dear' had no jealousy in her eyes, had no anger or arrogance, had no demands or contemplation... she just said hi.

on a sunset sailing day

no need to explain, crystal clear,

everybody sees,

everybody knows said Leonard,

why don't you listen

Wall-googols.jpg

Thank you to those who contributed to the Googols project with their photographs.

Beste Yamalıoğlu, @alaskainfurs

Kemal Yılmaz, @cambelsnaps

Selin Özdamar, @urban_kunst

Rıza Koç, @laslus

bottom of page